Listopad 2011
Dodane przez puchatek2 dnia
 Informacje dotyczące działalności
dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej
w Przedszkolu Nr 2 w Płońsku
(listopad 2011) 

Rozszerzona zawartość newsa
Udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych w Kampanii Edukacyjnej na rzecz picia wody Mamo, Tato , wolę wodę;- wzbogacenie wiedzy na temat wody i jej pochodzenia, zdrowego stylu życia, zastosowania wody w życiu codziennym,

 Udział dzieci 3,4,5 i 6-letnich w konkursie i realizacja założeń Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej Akademia Aguafresh,

 Spotkanie dzieci 3-letnich ze stomatologiem- zapoznanie z pracą dentysty, uświadomienie dzieciom konieczności dbania o zęby i jamę ustną,

 Spotkanie dzieci 3-letnich z leśnikiem ; pogadanka na temat przygotowania zwierząt do zimy, uwrażliwienie na potrzeby zwierząt, kształtowanie postaw proekologicznych oraz wrażliwości na krzywdę innych,

Udział dzieci i rodziców z grupy I w uroczystości Pasowanie na Przedszkolaka,

 Wycieczka dzieci 4-letnich do gabinetu stomatologicznego- zmniejszanie obaw i niechęci przed wizytą u dentysty,

 Wycieczka dzieci 4-letnich do Nadleśnictwa Płońsk- pogadanka na temat zachowań ptaków i zwierząt jesienią,

Wycieczka do Galerii P; na wystawę malarską pt. Martwa natura i kwiaty;,

 Kontynuacja programów i akcji Cała Polska Czyta Dzieciom;, Komputery za tonery;, Zbiórka makulatury, Zbiórka baterii;,Góra Grosza,

 Zajęcia otwarte dla rodziców:
- Ekspres przedszkolny;- utrwalenie zasad
obowiązujących w grupie ( grupa 4-latków),
- Czysto i zdrowo;- podsumowanie wiadomości
z edukacji zdrowotnej ( grupa 6-latków),

 Wycieczka dzieci 5-letnich na Komendę Powiatową Policji w Płońsku- zapoznanie z miejscem pracy funkcjonariuszy Policji, mundurem, akcesoriami oraz charakterem pracy,

Wycieczka dzieci 6-letnich do Miejskiej Biblioteki Publicznej ; zapoznanie dzieci z księgozbiorem działu dla dzieci, sesja czytania z udziałem p. bibliotekarki,

 Wycieczka dzieci 6-letnich do Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońsk- oglądanie albumów i wystawy rPłońsk dawniej i dziś,

 Spotkanie dzieci 6-letnich z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku- pogadanka na temat zagrożeń pożarowych i właściwych zachowań w trudnych sytuacjach,

 Udział przedszkolaków w przedstawieniu pt. Tajemniczy teatr w wykonaniu aktorów ze Studium Artystycznego Magik w Białymstoku,

 Zebrania grupowe- zapoznanie z wynikami wstępnej obserwacji dzieci,

 Udział dzieci 3,4, i 5-letnich w zajęciach w ramach realizacji projektu unijnego  Przedszkolak i jego rodzice na szlaku wiedzy,