Luty 2012
Dodane przez puchatek2 dnia
 Informacje dotyczące działalności
dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej
w Przedszkolu Nr 2 w Płońsku
m-c luty 2012


Rozszerzona zawartość newsa
 Udział przedszkolaków w przedstawieniu pt. W grodzie Króla Kraka; w wykonaniu Krakowskiego Teatru Lalek ; zapoznanie dzieci z legendą powstania Krakowa,

 Spotkanie dzieci 3-letnich z panią bibliotekarką- zapoznanie z zawodem, czytanie bajki w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom;,

 Uroczystość w grupie dzieci 4-letnich ; wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną poprzez kultywowanie obchodów Dnia Babci i Dziadka,

 Wycieczka czterolatków do sklepu owocowo-warzywnego-, poznanie roli właściwego odżywiania się dla naszego zdrowia, zachęcanie dzieci do spożywania owoców i warzyw jako cennego źródła witamni,

 Udział wychowanków w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pod hasłem Prawa dziecka w oczach dzieckar1; zorganizowanym przez Przedszkole Nr 4 Pod zielonym listkiem;- upowszechnianie praw dziecka, rozwijanie zdolności plastycznych,

 Zajęcie otwarte dla rodziców dzieci z gr. III w ramach Programu Przedszkolak i jego rodzice na szlaku wiedzy,

 Udział 3 , 4-latków w balu karnawałowym- wyzwalanie radości podczas wspólnej zabawy,

 Nasz bal karnawałowy- rozwijanie zainteresowania karnawałem i związanymi z nim tradycjami, prezentowanie strojów balowych przez dzieci 5 i 6-letnie, wybranie najciekawszego stroju, uczestniczenie w konkursach proponowanych przez nauczycielki, wesołe zabawy przy muzyce,

 W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 2 udział sześciolatków w lekcji języka polskiego w kl.I  nabywanie nowych umiejętności poprzez czynny udział w zajęciach,

 W grupie dzieci 6-letnich przeprowadzenie cyklu zajęć w ramach programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej Czyste powietrze wokół nas - wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi,

 Spotkanie przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płońsku z rodzicami dzieci 6-letnich w ramach programu przedszkolnej edukacji antytoniowej Czyste powietrze wokół nas- wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,

 Zorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego Czyste powietrze - zdrowie lepsze- kształtowanie wśród dzieci świadomości na temat konieczności wspólnego dbania o zdrowie we wszystkich jego wymiarach,

 Udział 5 i 6-latków w ogólnopolskim programie rubusiowi Przyjaciele Natury organizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska oraz firmę Tymbark - popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych,

 We wszystkich grupach wiekowych zorganizowanie zebrań z rodzicami  podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za I semestr roku szkolnego 2011/2012,

 Kontynuacja programów i akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, Komputery za tonery, Zbiórka makulatury, Zbiórka baterii,

 Udział dzieci 3,4, i 5-letnich w zajęciach w ramach realizacji projektu unijnego  Przedszkolak i jego rodzice na szlaku wiedzy,


 Udział nauczycielek w warsztatach plastycznych zorganizowanych przez firmą ASTRA oraz sklep papierniczy ABIS - zaprezentowanie artakcyjnych produktów wykorzystywanych w edukacji plastycznej, przedstawienie pomysłów, jak urozmaicić pracę z dziećmi poprzez zastosowanie farb, gliny i innych materiałów plastycznych,

 Udział nauczycielek w szkoleniu Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego- MSCDN Ciechanów,

 Rada szkoleniowa - warsztaty na temat Wyzwolenie aktywności ruchowej u dzieci w wieku przedszkolnym (z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa),