REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA
Dodane przez puchatek2 dnia
http://img840.imageshack.us/img840/4663/im31s.gif
Rok szkolny zaczyna się od 1 września 2012 roku , jednakże zapisy odbywają się już od 1 marca do 31 marca 2012 r. Mają one miejsce w trakcie wizyty rodziców w przedszkolu i wiążą się z pobraniem i wypełnieniem karty zgłoszeniowej dziecka do przedszkola.
Rodzice wypełnioną kartę muszą zwrócić do 10 kwietnia.
Jeśli zgłoszonych dzieci jest więcej niż wynosi limit miejsc, wtedy Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą: dyrektor przedszkola jako przewodniczący, przedstawiciel rady rodziców oraz przedstawiciel rady pedagogicznej.
Komisja rekrutacyjna rozpatruje Karty Zgłoszenia Dziecka i podejmuje decyzje zgodnie z poniższymi kryteriami.
Pierwszeństwo mają:
1. dzieci  pięcioletnie  i sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
2. dzieci wychowywane przez samotnych rodziców pracujących;
3. dzieci rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy;
4. dzieci z rodzin zastępczych;
5. dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednich latach;
6. dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola;
7. dzieci obojga pracujących rodziców.
Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zameldowane na stałe na terenie Gminy Miejskiej Płońsk.
Komisja ogłasza swoją decyzję w postaci protokołu z posiedzenia komisji i listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na tablicy ogłoszeń w dniu 20 kwietnia 2012r.
Rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwoływać się od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy.
Dyrektor rozpatruje odwołanie i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania.
Decyzja dyrektora przedszkola jest ostateczna.
                                                                   
Dyrektor Przedszkola
                                                                         Anna Pytlak