MARZEC 2012
Dodane przez puchatek2 dnia

 Informacje dotyczące działalności
dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej
w Przedszkolu Nr 2 w Płońsku 
 

Rozszerzona zawartość newsa
 Zorganizowanie wystawy fotograficznej dla dzieci i rodziców na temat życia i twórczości Janusz Korczaka w związku z obchodami Roku Janusza Korczaka,

 We wszystkich grupach wiekowych przeprowadzenie cyklu zajęć związanych z tematyką Praw dziecka,

 W ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom czytanie utworów Janusza Korczaka przez rodziców i członków rodzin wychowanków przedszkola,

 Udział wychowanków w teatrzykach:
- Wybierz numer 112- Teatr Gargulec z Gdyni,
- Jaś i Małgosia Teatr lalek z Rzeszowa,


Wycieczka dzieci 3-letnich do kwiaciarni  zapoznanie z pracą w kwiaciarni, oglądanie wiosennych kwiatów i sadzonek,

 Udział trzylatków w zajęciu na temat Japonia  daleki kraj; przygotowanym przez mamę wychowanka przedszkola  zapoznanie z tradycjami tego kraju,

 Warsztaty muzyczno-ruchowe dla dzieci i rodziców z grupy I Witamy wiosnę na wesoło- wyzwalanie radości podczas wspólnej zabawy,

 Spotkanie wychowanków z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Płońsku- utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w domu, w przedszkolu i na terenie ogrodu przedszkolnego,

 Wyjście dzieci 4-letnich do Pizzerni Telepizza- samodzielne komponowanie pizzy przez dzieci,

 Spacer małych obserwatorów z grupy II Czy wiosna już przyszła?- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmieniającą się porą roku,

 Zajecie otwarte dla rodziców dzieci 4-letnich na temat Jestem aktywny ruchowo- rozwijanie sprawności ruchowej oraz zachęcanie do aktywnego trybu życia,

 Wycieczka dzieci 5-letnich do księgarni- zapoznanie z wyposażeniem sklepu, rozmowa z ekspedientką na temat literatury, którą można kupić,

 Wyjście pięciolatków do sklepu ogrodniczego- zapoznanie z ofertą produktów do sprzedaży, zachęcanie do spożywania warzyw i owoców jako źródła witamin,

 Wycieczka dzieci 6-letnich do Miejskiej Biblioteki w Płońsku- przybliżenie dzieciom postaci Janusza Korczaka, sesja czytania- bajka pt. Kalosze szczęścia,


 Uczestnictwo dzieci 5 i 6-letnich w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym Czyste powietrze - zdrowie lepsze organizowanym przez Przedszkole Nr 2- promowanie postaw proekologicznych, wyrażanie za pomocą działań plastycznych własnych obserwacji przyrodniczych, doświadczeń i spostrzeżeń,

 Udział sześciolatków w międzyprzedszkolnym przeglądzie piosenki dziecięcej po hasłem Piosenki, które śpiewali dziadkowie, gdy byli mali organizowanym przez Przedszkole Nr 1 w Płońsku- rozwijanie zdolności muzycznych, budzenie zainteresowania rodzinną tradycją i zwyczajami,

 Udział 5 i 6-latków w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym Wielkanoc tuż, tuż organizowanym przez Przedszkole Nr 3 w Płońsku- zdobywanie i poszerzanie wiedzy o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych, prezentacja możliwości dzieci w dziedzinie plastyki,

 Spotkanie starszaków z mamą wychowanka przedszkola- bliższe zaznajomienie z zawodem nauczyciela, sesja czytania fragmentu książki Janusza Korczaka Król Maciuś I, rozmowa z dziećmi na temat Praw dziecka,

 Udział dzieci w Projekcie Edukacyjnym realizowanym przez uczniów (wolontariuszy) z Zespołu Szkół im. L.Rutkowskiego  aktywny udział dzieci w zabawach, przygotowanie zdrowej żywności,

 Zajęcie otwarte dla rodziców z grupy IV na temat Zły humorekr- kształtowanie empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi,

Powitanie wiosny- montaż-słowno- muzyczny w wykonaniu dzieci z grupy IV- zapoznanie z ludowymi tradycjami dotyczącymi pożegnania zimy i powitania wiosny, budzenie wrażliwości na piękno przyrody i zwrócenie uwagi na konieczność jej ochrony,

Udział dzieci sześcioletnich w realizacji Porogramu Kubusiowi Przyjaciele Natury- obchody dnia zielonego- kształtowanie wrażliwości na otaczające nas środowisko,

 Kontynuacja programów i akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, Komputery za tonery, Zbiórka makulatury, Zbiórka baterii,

 W ramach realizacji projektu unijnego Przedszkolak i jego rodzice na szlaku wiedzy:
- udział dzieci 3,4, i 5-letnich w zajęciach,
- uczestnictwo rodziców w warsztatach prowadzonych przez
metodyka na temat Indywidualne Wzorce Myślenia, czyli
uczenie się a emocje,

Udział nauczycielek w zajęciach warsztatowych Decoupage po polsku zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Płońsku,