KWIECIEŃ 2012
Dodane przez puchatek2 dnia
Informacje dotyczące działalności
dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej
w Przedszkolu Nr 2 w Płońsku
( kwiecień 2012)

Rozszerzona zawartość newsa

• Rozstrzygnięcie międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego „Czyste powietrze – zdrowie lepsze” zorganizowanego przez Przedszkole Nr 2 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka - nagrodzenie wyróżnionych prac dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi,

• Poznawanie miejsc użyteczności publiczne przez  dzieci 3-letnie :
- apteka – zapoznanie z pracą farmaceuty, wyposażeniem 
  apteki,
- sklep spożywczy- poznanie zawodu ekspedientki oraz
  artykułów spożywczych,

• Wycieczka 4-latków  do MCSiR w Płońsku - zwiedzanie  Hali Sportowej, zachęcanie dzieci do czynnego spędzania wolnego czasu,

• Udział wychowanków w konkursie plastycznym na temat „Pisanki, baranki i zajączki” zorganizowanym przez Przedszkole Niepubliczne „Raczek” w Toruniu - rozwijanie zdolności plastycznych i prezentowanie swoich prac na  konkursach ogólnopolskich,

• Udział dzieci w ogólnopolskim konkursie plastycznym na temat „Nowe przygody Króla Maciusia” zorganizowanym przez   Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka  w Sędziszowie Małopolskim - umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych,

• Udział wychowanków w teatrzyku pt. „Wiosenna opowieść” w wykonaniu aktorów Teatru Forum Niezależnych Korzunowicz  z Olsztyna- rozwijanie zainteresowań sztuką teatralną,

• Wyjście dzieci do kina Kalejdoskop na zaproszenie Burmistrza Miasta Płońsk – udział w show teatralno-ekologicznym w wykonaniu artystów krakowskiego teatru Pozytywka pt. „O Piecyku i Kurzyku” – kształtowanie  postaw proekologicznych oraz wrażliwości dziecka na otaczające je środowisko,

• Przedstawienie teatralne w wykonaniu nauczycielek   pt. „Spotkanie Piotrusia z królem”, zorganizowane z okazji Roku Korczakowskiego –propagowanie idei szacunku i przyjaźni wśród dzieci,

• Udział nauczycielek w Diecezjalno-Multimedialnym Konkursie dla nauczycieli na temat: „Autorytety w moim życiu” zorganizowanym przez MSCDN w Ciechanowie Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płockiej,

• Wycieczka dzieci 4,5 i 6-letnich  do Teatru Dramatycznego w Płocku na sztukę pt. „Cudowna lampa Aladyna”- promowanie i popularyzowanie teatru w życiu przedszkolaka, odwoływanie się do przeżytych wrażeń teatralnych, wprowadzenie dzieci w świat wyobraźni,


• Wycieczka pięciolatków na Pogotowie Ratunkowe- pogadanka na temat udzielania pierwszej pomocy, zapoznanie z pracą sanitariusza oraz z wyposażeniem karetki pogotowia,

• Udział przedszkolaków w uroczystości z okazji Światowego Dnia Ziemi przygotowanej przez dzieci 6-letnie - kształtowanie czynnej postawy wobec ochrony przyrody; rozwijanie troski o jakość życia na Ziemi poprzez nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin; wyrabianie poczucia, że każde działanie ekologiczne jest potrzebne dla planety Ziemi,

• Realizacja Programu „Zdrowy początek. Edukacja medyczna dla przedszkolaków” – wprowadzenie  dzieci   w świat związany ze zdrowiem, nie tylko ich własnym, ale także otaczających je osób,

• Wyjście starszaków do MCK na wystawę pokonkursową „Kolorowe święta”- obejrzenie nagrodzonych i wyróżnionych prac,

• Podsumowanie VIII edycji Konkursu – zbiórka makulatury ogłoszonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Departament Środowiska,

• Zebranie z rodzicami - zapoznanie rodziców z wynikami diagnozy gotowości szkolnej dziecka przeprowadzonej w przedszkolu w grupie pięcio i sześciolatków,

• Warsztaty dla rodziców z grupy IV na temat „Zabawy badawcze w poznawaniu przyrody”- budzenie zainteresowań badawczych dzieci, czerpanie radości z udziału w zabawach,

• Kontynuacja programów  i akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Komputery za tonery”, Zbiórka baterii”,

• W ramach realizacji projektu unijnego „Przedszkolak i jego rodzice na szlaku wiedzy” udział dzieci  3,4, i 5-letnich w zajęciach,