CZERWIEC 2012
Dodane przez puchatek2 dnia


INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI  DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ PRZEDSZKOLA NR 2 W PŁOŃSKU  ( CZERWIEC 2012)

Rozszerzona zawartość newsa
Dzień Dziecka,  gry, zabawy , konkursy, tańce w ogrodzie przedszkolnym, wręczanie upominków - budzenie zainteresowania własnym świętem,

r6; Udział wychowanków w teatrzyku pt. Przyjazna droga na dwóch nogach; w wykonaniu aktorów Studia Artystycznego Kama z Białegostoku - rozwijanie zainteresowań sztuką teatralną,

Biesiada Trzech Pokoleń- święto rodziny z udziałem dzieci, rodziców i dziadków z grupy 3-latków-kształtowanie uczucia szacunku i przywiązania do rodziców oraz dziadków, integracja wszystkich uczestników poprzez wspólną zabawę,

Powitanie lata zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym przy muzyce z wykorzystaniem pedagogiki zabawy,

Wycieczka autokarowa dzieci i rodziców z grupy II do leśniczówki w Kiełkach w związku z uroczystością Święta Rodziny - zaprezentowanie przygotowanego na tę okazję programu artystycznego, wręczanie samodzielnie wykonanych upominków, wspólna zabawa,

 Wyjście dzieci czteroletnich do Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońsk - zapoznanie z legendą powstania herbu miasta, oglądanie z zewnątrz kościoła i rynku, poznawanie historii naszego miasta,

Udział przedszkolaków w Dniu Sportu zorganizowanym na terenie przedszkola - rozwijanie sprawności fizycznej dzieci, zachęcanie do zdrowej rywalizacji,

 Wycieczka czterolatków do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płońsku- zwiedzanie budynku, wspólna zabawa z uczniami klasy I na terenie boiska - rozbudzanie zainteresowań szkołą i nauką,

Wizyta sześciolatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Płońsku - czynny udział w zajęciach lekcyjnych w kl. I -  podziękowanie za całoroczną współpracę, zaproszenie starszych kolegów wraz z wychowawczynią do przedszkola na uroczystość Żegnamy przedszkole;,

 W ramach profilaktyki próchnicy zębów kontrolna wizyta dzieci 5 i 6 letnich w gabinecie stomatologicznym - przezwyciężanie niechęci do zabiegów lekarskich, uświadomienie dzieciom konieczności dbania o higienę jamy ustnej, zachęcanie do mycia zębów po każdym posiłku,

 Występy dzieci 6- letnich dla kolegów z przedszkola oraz uczniów kl. I ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płońsku z programem artystycznym pt. Żegnamy przedszkole,

 Uroczyste zakończenie przedszkola przez dzieci 6-letnie - występy przygotowane dla rodziców i pracowników przedszkola, wręczenie dyplomów, upominków, słodki poczęstunek,

 Udział w VII Ogólnopolskim Konkursie Czysty Las pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,Dziekana Wydziału Leśnego SGGW oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu,

 Wyjazd dzieci i rodziców do Gospodarstwa Agroturystycznego w Strzembowie w ramach Dnia Rodziny- występy dzieci, wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku, konkursy, zabawa przy muzyce,

 Realizacja Programu Zdrowy początek. Edukacja medyczna dla przedszkolaków wprowadzenie dzieci w świat związany ze zdrowiem, nie tylko ich własnym, ale także otaczających je osób,

 Kontynuacja programów i akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, Komputery za tonery, Zbiórka baterii;,

 W ramach realizacji projektu unijnego Przedszkolak i jego rodzice na szlaku wiedzy, udział dzieci 3,4, i 5-letnich w zajęciach,